Advies administratieve vereenvoudiging voor de toeristische sector

    Advies administratieve vereenvoudiging voor de toeristische sector

    In dit advies geeft de SERV aan waar zich in de toeristische sector de knelpunten bevinden qua administratieve lasten. De SERV volgt in dit advies het reeds bestaande kader voor administratieve vereenvoudiging.

    Thema's en trefwoorden