Sectorcommissie Goederenvervoer

Binnen de sectorcommissie Goederenvervoer gebeurt het sectoraal sociaal overleg over alles wat verband houdt met het goederenvervoer in Vlaanderen: het goederenvervoer over de weg, per spoor, via de binnenscheepvaart, de luchtvaart en het maritiem vervoer.

De sectorcommissie hecht veel belang aan multimodaliteit en een multimodale benadering van de transportproblematiek. De flexibilisering van werk- en levertijden in het goederenvervoer en de positie van de transportsector binnen een duurzame ontwikkeling vormen andere aandachtspunten. Verkeersveiligheid in het goederenvervoer is eveneens een belangrijk item.