Zoek adviezen en rapporten Zoek rapporten en projecten Zoek adviezen en nota's

Home

De Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SARWGG) adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau. Dit wil zeggen dat de SAR WGG adviezen uitbrengt over de algemene beleidslijnen, decreten maar ook belangrijke besluiten. Dit kan op vraag van de Vlaamse Regering of uit eigen beweging. Lees meer over ons