Jaarprogramma 2011

    Jaarprogramma 2011 commissie Diversiteit

    De commissie Diversiteit stelt elk jaar een programma op met de thema’s voor het komende kalenderjaar. Dit programma bevat zowel verwachte adviesvragen als thema’s waarrond de commissie op eigen initiatief een advies wenst  uit te brengen.