Advies integratiepact

    advies op eigen initiatief

    De Commissie Diversiteit onderschrijft het “dichten van de etnische kloof" als centrale doelstelling van het aangekondigde integratiepact en wenst dat het zwaartepunt komt te liggen op evenredige participatie van personen van allochtone afkomst op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. De commissie is tevreden dat alle relevante stakeholders worden betrokken en dat er concrete doelstellingen zullen worden afgelijnd. De commissie onderstreept tevens zijn betrokkenheid en rol als belangrijke overlegpartner. Na een consultatieproces zal de Commissie Diversiteit een uitgebreider advies opmaken.