Advies gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2015

  advies op vraag
  Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
  Liesbeth Homans

  Drie op vijf diensten binnen de Vlaamse overheid zetten te weinig in op diversiteit en gelijke kansen. De sociale partners en de kansengroepen betreuren dit en vinden het belangrijk dat de overheid in haar gelijke kansen- en diversiteitsbeleid focust op de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Om de resultaten hiervan in kaart te brengen is een correcte definitie van personen van allochtone afkomst cruciaal. Nu de Vlaamse Regering deze definitie wil verruimen en voortaan ook werknemers van binnen de EU15 zoals Fransen en Nederlanders wil meerekenen, vrezen de sociale partners dat het nieuwe streefcijfer van 10% werknemers van allochtone afkomst binnen de Vlaamse overheid alle relevantie verliest. Bovendien heeft deze verruiming tot gevolg dat de kansengroepen met de grootste noden binnen de Vlaamse overheid nog meer in de verdrukking zullen komen.

  Verder vragen de SERV en de Commissie Diversiteit meer aandacht voor reeds bestaande wervings- en selectie-instrumenten, zoals toegewezen consulenten van de VDAB, om kansengroepen meer mogelijkheden te bieden binnen de Vlaamse overheid en extra inspanningen om het aandeel van personen met een handicap of chronische ziekte te verhogen.

  Thema's en trefwoorden