onderwijs en vorming

Modernisering secundair onderwijs: opdracht voor de scholen

28/02/2017

Opstekende hand in klaslokaalDe Vlaamse Regering kiest voor een eerder beperkte modernisering van het secundair onderwijs. Zo blijven de ‘oude’ onderwijsvormen ASO, KSO, TSO en BSO behouden. De matrix zorgt voor meer transparantie in het onderwijsaanbod door de reductie van studierichtingen en de ordening ervan in acht studiedomeinen en volgens finaliteit (doorstroomgericht, arbeidsmarktgericht en een dubbele finaliteit). Volgens de SERV kan sterker worden ingezet op een aantal doelstellingen voor de modernisering van het secundair onderwijs.

De raad pleit in eerdere SERV-adviezen voor een ingrijpende hervorming van het secundair onderwijs om de aantrekkelijkheid van TSO- en BSO studierichtingen te verhogen, het gekwalificeerd uitstromen en de gelijke onderwijskansen te bevorderen en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.

Voor meer informatie kan je terecht bij Mieke Valcke

- 27/02/2017

De Vlaamse Regering kiest voor een eerder beperkte modernisering van het secundair onderwijs. Zo blijven de ‘oude’ onderwijsvormen ASO, KSO, TSO en BSO behouden. De matrix zorgt voor meer transparantie in het onderwijsaanbod door de reductie van studierichtingen en de ordening ervan in acht studiedomeinen en volgens finaliteit (doorstroomgericht, arbeidsmarktgericht en een dubbele finaliteit). Op een aantal doelstellingen voor de modernisering kan sterker ingezet worden. 

- 06/02/2017

lesgever legt uit aan een electriciteitspanelHet onderwijsdecreet XXVII maakt het mogelijk dat meerderjarige leerlingen via een brugproject kunnen instappen in Leren en Werken. Nog in Leren en Werken wordt differentiatie in de vorm van versnelling of remediëring via flexibele, individuele leertrajecten mogelijk. Beide maatregelen bieden volgens de raad bijkomende kansen op een geslaagd alternerend traject en kunnen de ongekwalificeerde uitstroom tegen gaan. Aansluitend bij een maatregel m.b.t. het Duaal Leren stelt de raad dat voor de 19 nieuwe standaardtrajecten die zullen kunnen opstarten in 2017-2018 dezelfde incentives voorzien moeten worden als bij opleidingen georganiseerd onder het proefproject. Dit engagement vraagt immers een grote inspanning voor onderwijsinstellingen en ondernemingen.

- 30/01/2017

volwassen personen op de schoolbankenMet dit decreet over het landschap krijgt de hervorming van het volwassenenonderwijs verder vorm. De betrachting van de vernieuwingen is om het volwassenenonderwijs slagkrachtiger en zichtbaarder te maken. Dit moet bijdragen aan een meer kwaliteitsvolle werking zodat cursisten volledige trajecten kunnen doorlopen, infrastructuur beter benut wordt, er meer kansen zijn voor professionalisering van personeel en de bestuurskracht van het management verhoogt (cfr. Memorie van Toelichting).

- 23/01/2017

gestilleerde afbeelding van 2017Dit SERV-werkprogramma 2017 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2017 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en het onderzoek in Stichting Innovatie & Arbeid wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

- 28/11/2016

foto van een leerkracht in een klas met leerlingenHet eindtermendebat beroert veel burgers. Bewijs hiervan is het enthousiasme voor en de betrokkenheid bij de campagne Van LeRensbelang? Er is nog veel overleg nodig op verschillende fora om tot een gedragen visie en een werkbare architectuur voor de eindtermen te komen. In zijn advies onderstreept de SERV dat onderwijs breed vormend moet zijn. De raad schuift enkele voorwaarden naar voren voor sterke eindtermen.

- 25/11/2016

zicht op een klas, vooraan in beeld de arm van de leerkracht die met een stift op zijn bureau wijstOp 23 november bereikten de Vlaamse werkgevers en werknemers een akkoord over opleiding en vorming voor mensen in loondienst. De zesde staatshervorming geeft hen voortaan die bevoegdheid. En die grijpen ze volop aan om de voorzieningen voor vorming en opleiding waar nodig nog kwalitatiever, effectiever en efficiënter te maken. Goed nieuws voor de economie. Doorlopend bijgeschoolde werknemers zijn immers veel weerbaarder en kunnen beter mee met de nieuwste evoluties op de werkvloer. Ze zijn ook van onschatbare waarde voor hun werkgevers, waarmee ze de enorme uitdagingen op vlak van technologie, concurrentie, nieuwe klantenverwachtingen, en zoveel meer, moeten aangaan. Een win-win voor iedereen. In het zopas gesloten

Vlaamse werkgevers en werknemers zijn het eens over aanpak opleiding en vorming

25/11/2016

Zicht op klaslokaal vanachter leerkracht die zelf half in beeld zitOp 23 november bereikten de Vlaamse werkgevers en werknemers een akkoord over opleiding en vorming voor mensen in loondienst. De zesde staatshervorming geeft hen voortaan die bevoegdheid. En die grijpen ze volop aan om de voorzieningen voor vorming en opleiding waar nodig nog kwalitatiever, effectiever en efficiënter te maken. Goed nieuws voor de economie. Doorlopend bijgeschoolde werknemers zijn immers veel weerbaarder en kunnen beter mee met de nieuwste evoluties op de werkvloer. Ze zijn ook van onschatbare waarde voor hun werkgevers, waarmee ze de enorme uitdagingen op vlak van technologie, concurrentie, nieuwe klantenverwachtingen, en zoveel meer, moeten aangaan. Een win-win voor iedereen. In het zopas gesloten akkoord staan, onder meer, afspraken over de versterking van de opleidingscheques en het engagement om instrumenten als het Betaald Educatief Verlof, het Verlof Sociale Promotie, alsook de Aanmoedigingspremie bij opleidingskrediet te verfijnen. Daar bovenop geven en vragen de sociale partners meer aandacht voor nieuwe (digitale) leervormen, en de erkenning hiervan.

Werkbare loopbanen in duurzame bedrijven. Dat is het eerste uitgangspunt van het nieuwe akkoord over opleiding en vorming. Dat klinkt helder en eenvoudig, maar iedereen beseft hoe gigantisch die uitdaging vandaag wel is. Digitalisering, diverse innovatieve toepassingen die totaal andere competenties vergen, nieuwe organisatiestructuren… De nadruk op een competentiegericht opleidingsbeleid in het nieuwe akkoord komt dan ook niet als een verrassing.

Voor meer informatie kan je terecht bij Lander Blondeel

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren