onderwijs en vorming

- 28/11/2016

foto van een leerkracht in een klas met leerlingenHet eindtermendebat beroert veel burgers. Bewijs hiervan is het enthousiasme voor en de betrokkenheid bij de campagne Van LeRensbelang? Er is nog veel overleg nodig op verschillende fora om tot een gedragen visie en een werkbare architectuur voor de eindtermen te komen. In zijn advies onderstreept de SERV dat onderwijs breed vormend moet zijn. De raad schuift enkele voorwaarden naar voren voor sterke eindtermen.

- 25/11/2016

zicht op een klas, vooraan in beeld de arm van de leerkracht die met een stift op zijn bureau wijstOp 23 november bereikten de Vlaamse werkgevers en werknemers een akkoord over opleiding en vorming voor mensen in loondienst. De zesde staatshervorming geeft hen voortaan die bevoegdheid. En die grijpen ze volop aan om de voorzieningen voor vorming en opleiding waar nodig nog kwalitatiever, effectiever en efficiënter te maken. Goed nieuws voor de economie. Doorlopend bijgeschoolde werknemers zijn immers veel weerbaarder en kunnen beter mee met de nieuwste evoluties op de werkvloer. Ze zijn ook van onschatbare waarde voor hun werkgevers, waarmee ze de enorme uitdagingen op vlak van technologie, concurrentie, nieuwe klantenverwachtingen, en zoveel meer, moeten aangaan. Een win-win voor iedereen. In het zopas gesloten

Vlaamse werkgevers en werknemers zijn het eens over aanpak opleiding en vorming

25/11/2016

Zicht op klaslokaal vanachter leerkracht die zelf half in beeld zitOp 23 november bereikten de Vlaamse werkgevers en werknemers een akkoord over opleiding en vorming voor mensen in loondienst. De zesde staatshervorming geeft hen voortaan die bevoegdheid. En die grijpen ze volop aan om de voorzieningen voor vorming en opleiding waar nodig nog kwalitatiever, effectiever en efficiënter te maken. Goed nieuws voor de economie. Doorlopend bijgeschoolde werknemers zijn immers veel weerbaarder en kunnen beter mee met de nieuwste evoluties op de werkvloer. Ze zijn ook van onschatbare waarde voor hun werkgevers, waarmee ze de enorme uitdagingen op vlak van technologie, concurrentie, nieuwe klantenverwachtingen, en zoveel meer, moeten aangaan. Een win-win voor iedereen. In het zopas gesloten akkoord staan, onder meer, afspraken over de versterking van de opleidingscheques en het engagement om instrumenten als het Betaald Educatief Verlof, het Verlof Sociale Promotie, alsook de Aanmoedigingspremie bij opleidingskrediet te verfijnen. Daar bovenop geven en vragen de sociale partners meer aandacht voor nieuwe (digitale) leervormen, en de erkenning hiervan.

Werkbare loopbanen in duurzame bedrijven. Dat is het eerste uitgangspunt van het nieuwe akkoord over opleiding en vorming. Dat klinkt helder en eenvoudig, maar iedereen beseft hoe gigantisch die uitdaging vandaag wel is. Digitalisering, diverse innovatieve toepassingen die totaal andere competenties vergen, nieuwe organisatiestructuren… De nadruk op een competentiegericht opleidingsbeleid in het nieuwe akkoord komt dan ook niet als een verrassing.

Voor meer informatie kan je terecht bij Lander Blondeel

- 20/06/2016

jonge vrouwelijke werknemer in blauwe overall met oudere werknemer aan de machineDe raad had het opportuun gevonden dat de erg belangrijke aspecten van het vernieuwde Duaal Leren, nl. het statuut en de overeenkomst, in een vroeger stadium ter bespreking voorgelegd werden.

De raad vindt het positief dat de opleiding van mentoren niet strikt gereglementeerd wordt en bottom-up verder vorm kan krijgen. De raad vraagt dat de sectorale sociale partners, via de sectorale partnerschappen, over álle aspecten van alternerende opleidingen geraadpleegd worden en dat er voldoende aandacht gaat naar intersectorale samenwerking. De modelovereenkomsten moeten duidelijk zijn voor de lerende, werkgever en opleidingsverstrekker en op volledigheid gecheckt worden. Voor de aantrekkelijkheid van het systeem moet

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren