internationale relaties

Turken op bezoek bij de SERV

26/01/2017

groepsfoto Turkse delegatie

Op 24 januari 2017 kwam een uitgebreide delegatie van het Turkse ministerie van Arbeid en van de Europese secties van dit ministerie op bezoek bij de SERV.  Ze waren geïnteresseerd in de wijze waarop de Vlaamse sociale partners betrokken zijn of worden bij het ESF Vlaanderen.

Niels Morsink en Ria Van Peer gaven een toelichting samen met Brigitte Lauwers van de Stichting die inging op een concreet ESF-project van StIA.

Het studiebezoek maakt onderdeel uit van de technische bijstand die de Europese Unie aan Turkije verstrekt in het kader van EuropeAID.

De delegatie bestond uit 15 personen die werden vergezeld door een tolk en iemand van het faciliterende bureau.

België was uitgekozen als te bezoeken land omwille van de goede praktijken in de verschillende regio’s.

Voor meer informatie kan je terecht bij Ria Van Peer

- 23/01/2017

gestilleerde afbeelding van 2017Dit SERV-werkprogramma 2017 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2017 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en het onderzoek in Stichting Innovatie & Arbeid wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

105 de internationale Arbeidsconferentie in Geneve

13/06/2016

Van 30 mei  tot 10 juni organiseerde de IAO de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie in Geneve.
5.982 afgevaardigden van sociale partners en regeringen uit 187 lidstaten waren aanwezig. De thema’s’ die in de tripartite commissies werden besproken gingen over waardig werk in de wereldwijde toeleveringsketens, de aanpassing van de maritieme Arbeidsconventie, de aanbeveling over de werkgelegenheid bij de overgang van oorlog naar vrede en de ILO Verklaring over sociale rechtvaardigheid voor een eerlijke globalisering.

In de plenaire sessies was de EU commissie dit jaar sterk aanwezig met Commissaris  Marianne Thyssen en EU Commissievoorzitter Juncker die beiden het belang van het sociaal overleg kwamen onderlijnen. Op 9 juni was er een Wereldtop over de toekomst van het werk voor jongeren waarin jongeren zelf uitgesproken aan het woord kwamen.

Uiteraard werd de link naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen gemaakt, en dan vooral naar nr.8 die gaat over inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Voor meer informatie kan je terecht bij Ria Van Peer

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en IAO

09/03/2016

Vlaams minister-president Geert Bourgois en Guy Ryder directeur-generaal van IAOOp 7 maart 2016 ondertekenden Vlaams minister-president Geert Bourgeois en de directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie Guy Ryder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de IAO.

De Vlaamse sociale partners werden vertegenwoordigd door SERV-voorzitter Karel Van Eetvelt en door Pieter Kerremans.

Al 25 jaar werkt de Vlaamse Regering samen en ondersteunde de IAO in totaal voor meer dan 28 miljoen dollar gedurende deze periode. De SERV was en is één van de bevoorrechte partners van de tripartite multilaterale organisatie en heeft in vele van de door Vlaanderen gefinancierde projecten zijn expertise ingebracht.

Voor meer informatie kan je terecht bij Ria Van Peer

SERV in Oekraïne

24/02/2016

Op 18 en 19 februari 2016 nam een SERV-medewerker deel aan een TAIEX-workshop over werkgelegenheidsbeleid en sociale bescherming in Kiev. De eerste dag van het tweedaagse seminarie stond in het teken van het arbeidsmarktbeleid. Twee Vlaamse experten gaven een toelichting over het Vlaamse  actief arbeidsmarktbeleid en de flexizekerheid. Een andere expert vulde aan met de Sloveense aanpak van de EU 2020 doelstellingen en het activeringsbeleid. In de namiddag waren er workshops. Eén ervan speelde in op de rol en de mogelijkheden van de sociale partners en de verdere uitbouw van het sociaal overleg. De expertise van de SERV kwam hier uiteraard van pas. De dag erna lag de focus op de sociale bescherming. Europese experten uit Finland, Litouwen en Duitsland kwamen aan het woord.

TAIEX is een Europees programma voor technische bijstand en informatie-uitwisseling. Het is bedoeld om de instellingen van de kandidaat-lidstaten en het Europees nabuurschapsbeleid te ondersteunen bij de aanpassing aan het acquis communautaire. Dat gebeurt o.a. door het organiseren van studie- en evaluatiebezoeken, seminars, workshops en opleidingsbijeenkomsten.

Voor meer informatie kan je terecht bij Ria Van Peer

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren