economie

De Vrije Markt 14/01/2012 - vrouwen/ondernemen

14/01/2012

Bekijk de uitzending van 14 januari 2012

Gasten:
Caroline Ven (VKW)
Nadine Eeraerts (UNIZO)

Vrouwelijk ondernemerschap zit in de lift maar hinkt nog achterop. In 2010 waren van alle starters maar 39% vrouwen. Blijkbaar zijn er nog altijd een aantal barrières  die vrouwen tegen houden om een eigen bedrijf uit de grond te stampen. Ze moeten kinderen op de wereld zetten en opvoeden, ze hebben meer faalangst, zijn risico-averser en hebben ook meer nood aan ondersteuning van elkaar. Of ze kampen met de klassieke clichés dat de ondernemerswereld een mannenwereld is waar vrouwen niet thuis horen. En de vrouwen die de stap toch zetten bereiden zich langer voor, beginnen kleiner en zetten later de stap naar een eerste aanwerving.

 

 

Overzicht afleveringen

Studiedag circulaire economie SERV-Minaraad (13 september 2016)

banner studiedag circulaire economie

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie staat hoog op de politieke agenda. Zo bracht de Europese Commissie recent een circular economy package uit en schuift de Vlaamse Regering in haar Visie 2050 het doorzetten van de transitie naar een circulaire economie als één van de zeven prioriteiten naar voren. Deze transitie kan bovendien bijdragen tot het behalen van de Sustainable Development Goals en de klimaatdoelstellingen.

De uitdagingen van deze transitie zijn aanzienlijk. Tegelijkertijd zijn er heel wat opportuniteiten, niet enkel op ecologisch, maar ook op economisch en sociaal vlak.

Op 13 september 2016 organiseerden Minaraad en SERV, met medewerking van OVAM en Plan C, een studiedag circulaire economie. Met bijna 200 deelnemers, tal van inspirerende lezingen, praktijkgerichte cases en boeiende gedachtewisselingen, mogen we spreken van een geslaagde dag. Beide raden zullen de resultaten van deze studiedag meenemen in hun verdere werking rond dit onderwerp.

Jonathan Holslag zicht op het auditorium op de studiedag circulaire economie in Lamot Mechelen zicht op zaal tijdens parallelsessie B3

Datum: 
din, 13/09/2016 - 09:00 - 16:30

Interregionale input-outputtabel 2010

29/09/2016

open boek waarboven grafieken en diagrammen zweven die getekend worden door een hand met een zwarte penHet RIOT-rapport voert een uitgebreide analyse van de Vlaamse economie op basis van de Belgische interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010. De input-outputstructuur voor de Vlaamse en Belgische bedrijfstakken wordt onder de loep genomen, net als de multiplicatorwerking van de Vlaamse bedrijfstakken.

Het RIOT-rapport bespreekt eerst de Belgische interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010, haar structuur en analysemogelijkheden. Dan volgt een beschrijvende analyse van de toegevoegde waarde, internationale en interregionale handelsstromen van de Belgische gewesten en de inputstructuur van de Belgische hoofdbedrijfstakken.

Voor meer informatie kan je terecht bij Tim Buyse

SERVacademie: ‘The Future of Productivity’

Op 23 september 2016 hield de SERV een SERVacademie over ‘The Future of Productivity’ onder leiding van Pieter Kerremans (administrateur-generaal SERV). De SERVacademie focuste op de bronnen van productiviteitsgroei, de analyse van de determinanten achter de daling in de productiviteitsgroei die kan worden vastgesteld en de mogelijkheden voor het beleid om daarop te reageren.

Prof. Freddy Heylen (Universiteit Gent) stelde een recente studie voor over ‘secular stagnation’, waarbij hij focuste op de vraag of OESO-landen voor een lange periode van lage groei en erg lage interestvoeten staan. Vervolgens presenteerden Christian Kastrop (Directeur Policy Studies van het Economisch Departement van de OESO) en Dan Andrews (Senior Economist bij de OESO) de studie ‘The Future of Productivity’.

Datum: 
vri, 23/09/2016
- 12/09/2016

open boek waarboven grafieken en diagrammen zweven die getekend worden door een hand met een zwarte penDit rapport voert een uitgebreide analyse van de Vlaamse economie op basis van Belgische interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010. We besteden specifiek aandacht aan de input-outputstructuur voor de Vlaamse en Belgische bedrijfstakken en aan de multiplicatorwerking van de Vlaamse bedrijfstakken. We bespreken eerst de interregionale input-outputtabel, haar structuur en analysemogelijkheden en voeren vervolgens beschrijvende analyse van de toegevoegde waarde, internationale en interregionale handelsstromen van de Belgische gewesten en de inputstructuur van de Belgische hoofdbedrijfstakken.

In de eigenlijke input-outputanalyse berekenen we de productie- en inkomensmultiplicatoren van de finale vraag, de

Voorzichtig herstel economische bedrijvigheid

29/08/2016

tekening met handen die een tablet vasthouden waarop statistieken te zien zijnDe recentste sociaal-economische kernindicatoren voor Vlaanderen tonen een voorzichtig herstel van de Vlaamse en Belgische economische bedrijvigheid in de eerste helft van 2016. Vooral de Vlaamse verwerkende nijverheid lijkt zich begin 2016 te versterken wat betreft toegevoegde waarde en tewerkstelling. Zo tekenen de bouw en industrie voor het eerst in meer dan vier jaar een lichte toename op van de werkgelegenheidscreatie. De Vlaamse werkloosheidsgraad nam begin 2016 af en het Vlaamse consumentenvertrouwen veert sinds april terug op. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Zo blijft de internationale economische situatie onzeker, niet in het minst omwille van de Brexit. De verwachte Belgische en Vlaamse groeicijfers liggen bovendien nog steeds onder het EU-gemiddelde.

 

Groeicijfers kennen licht herstel

Voor meer informatie kan je terecht bij Tim Buyse Erwin Eysackers

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren