economie

De Vrije Markt 14/01/2012 - vrouwen/ondernemen

14/01/2012

Bekijk de uitzending van 14 januari 2012

Gasten:
Caroline Ven (VKW)
Nadine Eeraerts (UNIZO)

Vrouwelijk ondernemerschap zit in de lift maar hinkt nog achterop. In 2010 waren van alle starters maar 39% vrouwen. Blijkbaar zijn er nog altijd een aantal barrières  die vrouwen tegen houden om een eigen bedrijf uit de grond te stampen. Ze moeten kinderen op de wereld zetten en opvoeden, ze hebben meer faalangst, zijn risico-averser en hebben ook meer nood aan ondersteuning van elkaar. Of ze kampen met de klassieke clichés dat de ondernemerswereld een mannenwereld is waar vrouwen niet thuis horen. En de vrouwen die de stap toch zetten bereiden zich langer voor, beginnen kleiner en zetten later de stap naar een eerste aanwerving.

 

 

Overzicht afleveringen

Witboek BRV: graag realisatiegericht instrumentarium met oog voor rechtszekerheid

16/02/2017

Luchtzicht op dorp omgeven door weilandenIn het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen blijven visievorming en operationele doelstellingen dode letter als ze niet worden gesteund door een coherent en efficiënt realisatiegericht instrumentarium. De SERV is van oordeel dat in de eerste plaats het bestaande instrumentarium op haar operationaliseringsmerites moet worden beoordeeld. Waar nodig en mogelijk, dienen bestaande instrumenten in functie van die harmonisering te worden bijgestuurd en aangepast. Pas als er bij de implementatie van de uitvoeringsprocessen leemtes ontdekt worden, moeten nieuwe, realisatiegerichte instrumenten worden uitgewerkt. Vrijwaring van de rechten is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Meer algemeen vraagt de SERV dat bij de operationalisering van de beleidskaders de nodige (rechts)zekerheden worden ingebouwd die houvast bieden ten aanzien van de complexiteit van de verhoudingen tussen enerzijds de diverse overheidsniveaus en anderzijds de huidige structuurplanning en toekomstige beleidsplanning.

Voor meer informatie kan je terecht bij Wim Knaepen

- 23/01/2017

gestilleerde afbeelding van 2017Dit SERV-werkprogramma 2017 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2017 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en het onderzoek in Stichting Innovatie & Arbeid wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

Studiedag circulaire economie SERV-Minaraad (13 september 2016)

banner studiedag circulaire economie

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie staat hoog op de politieke agenda. Zo bracht de Europese Commissie recent een circular economy package uit en schuift de Vlaamse Regering in haar Visie 2050 het doorzetten van de transitie naar een circulaire economie als één van de zeven prioriteiten naar voren. Deze transitie kan bovendien bijdragen tot het behalen van de Sustainable Development Goals en de klimaatdoelstellingen.

De uitdagingen van deze transitie zijn aanzienlijk. Tegelijkertijd zijn er heel wat opportuniteiten, niet enkel op ecologisch, maar ook op economisch en sociaal vlak.

Op 13 september 2016 organiseerden Minaraad en SERV, met medewerking van OVAM en Plan C, een studiedag circulaire economie. Met bijna 200 deelnemers, tal van inspirerende lezingen, praktijkgerichte cases en boeiende gedachtewisselingen, mogen we spreken van een geslaagde dag. Beide raden zullen de resultaten van deze studiedag meenemen in hun verdere werking rond dit onderwerp.

Jonathan Holslag zicht op het auditorium op de studiedag circulaire economie in Lamot Mechelen zicht op zaal tijdens parallelsessie B3

Datum: 
din, 13/09/2016 - 09:00 - 16:30

Interregionale input-outputtabel 2010

29/09/2016

open boek waarboven grafieken en diagrammen zweven die getekend worden door een hand met een zwarte penHet RIOT-rapport voert een uitgebreide analyse van de Vlaamse economie op basis van de Belgische interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010. De input-outputstructuur voor de Vlaamse en Belgische bedrijfstakken wordt onder de loep genomen, net als de multiplicatorwerking van de Vlaamse bedrijfstakken.

Het RIOT-rapport bespreekt eerst de Belgische interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010, haar structuur en analysemogelijkheden. Dan volgt een beschrijvende analyse van de toegevoegde waarde, internationale en interregionale handelsstromen van de Belgische gewesten en de inputstructuur van de Belgische hoofdbedrijfstakken.

Voor meer informatie kan je terecht bij Tim Buyse

SERVacademie: ‘The Future of Productivity’

Op 23 september 2016 hield de SERV een SERVacademie over ‘The Future of Productivity’ onder leiding van Pieter Kerremans (administrateur-generaal SERV). De SERVacademie focuste op de bronnen van productiviteitsgroei, de analyse van de determinanten achter de daling in de productiviteitsgroei die kan worden vastgesteld en de mogelijkheden voor het beleid om daarop te reageren.

Prof. Freddy Heylen (Universiteit Gent) stelde een recente studie voor over ‘secular stagnation’, waarbij hij focuste op de vraag of OESO-landen voor een lange periode van lage groei en erg lage interestvoeten staan. Vervolgens presenteerden Christian Kastrop (Directeur Policy Studies van het Economisch Departement van de OESO) en Dan Andrews (Senior Economist bij de OESO) de studie ‘The Future of Productivity’.

Datum: 
vri, 23/09/2016
- 12/09/2016

open boek waarboven grafieken en diagrammen zweven die getekend worden door een hand met een zwarte penDit rapport voert een uitgebreide analyse van de Vlaamse economie op basis van Belgische interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010. We besteden specifiek aandacht aan de input-outputstructuur voor de Vlaamse en Belgische bedrijfstakken en aan de multiplicatorwerking van de Vlaamse bedrijfstakken. We bespreken eerst de interregionale input-outputtabel, haar structuur en analysemogelijkheden en voeren vervolgens beschrijvende analyse van de toegevoegde waarde, internationale en interregionale handelsstromen van de Belgische gewesten en de inputstructuur van de Belgische hoofdbedrijfstakken.

In de eigenlijke input-outputanalyse berekenen we de productie- en inkomensmultiplicatoren van de finale vraag, de

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren